Kennisplatform EMV

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid geeft bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden.

Commissie voor de milieueffectrapportage publiceert factsheet ‘Hoogspanningsnet en magneetveld’

De Commissie m.e.r. heeft op verzoek van de minister van Economische Zaken een factsheet […]

Vraagtekens bij gebruik van de Standard der Baubiologische Messtechnik (SBM-2015)

Het komt voor dat in Nederland metingen van de sterkte van elektrische, magnetische en elektromagnetische […]

Italiaanse rechter: vergoeding voor werknemer met hersentumor vanwege gebruik mobiele telefoon

Een rechter in Italië heeft een werkgever verplicht tot het betalen van een maandelijkse vergoeding […]

Het Kennisplatform EMV bundelt kennis op het gebied van elektromagnetische velden

met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken.

Over het Kennisplatform EMV

Het Kennisplatform EMV brengt organisaties met kennis van EMV samen met organisaties die de eerstelijns contacten hebben over dit onderwerp. Wat hen daarbij bindt, is dat ze een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van publieke taken. In het Kennisplatform EMV werken samen: RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom,  ZonMw en Milieu Centraal. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie.

RIVM, TNO en DNV GL zijn bij uitstek de organisaties zijn die kennis hebben op dit gebied en die kunnen inzetten bij een deskundige beoordeling van wetenschappelijk onderzoek. Agentschap Telecom en GGD GHOR Nederland zijn betrokken omdat zij met name de contacten hebben met burgers en professionals over dit onderwerp en vragen beantwoorden. ZonMw is coördinator van het onderzoeksprogramma Elektromagnetische velden en gezondheid. Milieu Centraal is een voorlichtingsorganisatie die consumenten onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie geeft.