Actueel

/Actueel

Commissie voor de milieueffectrapportage publiceert factsheet ‘Hoogspanningsnet en magneetveld’

De Commissie m.e.r. heeft op verzoek van de minister van Economische Zaken een factsheet en een bijbehorend advies gepubliceerd. Deze gaan over de aard en achtergrond van het onderzoek dat een netbeheerder moet uitvoeren wanneer hij het hoogspanningsnet wil gaan uitbreiden of aanpassen en daarvoor een milieueffectrapport opstelt. De twee belangrijkste gezichtspunten van de Commissie zijn dat niet alleen bovengrondse [...]

maandag, 10 juli, 2017|

Vraagtekens bij gebruik van de Standard der Baubiologische Messtechnik (SBM-2015)

Het komt voor dat in Nederland metingen van de sterkte van elektrische, magnetische en elektromagnetische velden worden uitgevoerd volgens de zogeheten Standard Baubiologische Messtechnik (SBM-2015, incl. Richtwerte en Randbedingungen). De SBM-richtwaarden in deze documenten wijken af van de blootstellingslimieten die in Nederland worden gehanteerd en die van Europese aanbevelingen en richtlijnen zijn afgeleid. Dit roept soms vragen op. Dit memo [...]

woensdag, 5 juli, 2017|

Italiaanse rechter: vergoeding voor werknemer met hersentumor vanwege gebruik mobiele telefoon

Een rechter in Italië heeft een werkgever verplicht tot het betalen van een maandelijkse vergoeding aan een werknemer met een hersentumor. Deze werknemer maakte voor zijn werk veelvuldig en langdurig gebruik van een mobiele telefoon: volgens berichten in de media gedurende 15 jaar drie tot vier uur per werkdag. De rechter geeft met deze uitspraak aan een oorzakelijk verband te [...]

maandag, 24 april, 2017|

Nederlands onderzoek: Meer ALS als doodsoorzaak bij beroepsmatige blootstelling aan sterke magneetvelden

De universiteit van Utrecht onderzoekt al enige jaren of er een relatie is tussen beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden en neurodegeneratieve ziekten en kanker. Tom Koeman en zijn collega’s zien nu een relatie tussen de blootstelling aan laagfrequente magneetvelden en de ziekte ALS (amyotrofe laterale sclerose). Eerdere onderzoeken zagen soms ook deze relatie, maar dit is het eerste dat goed [...]

maandag, 10 april, 2017|

Elektrogevoeligen in Nederlands onderzoek niet in staat EMV waar te nemen

Elektrogevoeligen krijgen gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van apparaten die elektromagnetische velden produceren. Zij hebben kritiek op de manier waarop zij in het verleden in een steriele laboratoriumomgeving aan allerlei sterke velden werden blootgesteld om te onderzoeken of zij in staat zijn om deze velden waar te nemen. Dit nieuwe onderzoek richtte zich op de vraag of elektrogevoeligen [...]

maandag, 20 februari, 2017|

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen

Op 1 januari 2017 start de uitkoopregeling voor woningen die recht onder een hoogspanningslijn liggen. Het kabinet wil met deze regeling bewoners ontlasten die onder hoogspanningslijnen wonen. Voor deze regeling komen ongeveer 385 woningen in 82 gemeenten in aanmerking. Alle bewoners zijn hierover ingelicht in april 2016. De eigenaren van deze woningen kiezen zelf of ze van de regeling gebruik [...]

dinsdag, 20 december, 2016|