kennisadmin

/kennisadmin

About kennisadmin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far kennisadmin has created 50 blog entries.

Geeft VUmc onderzoek een aanwijzing voor het nocebo-effect bij ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn?

Voor het op peil houden van de elektriciteitsvoorziening worden in Nederland op verschillende plaatsen nieuwe hoogspanningslijnen gebouwd. Porsius van het VUmc, het medisch centrum van de Vrije Universiteit, heeft onderzocht of het nocebo-effect een rol speelt bij de ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn. Het nocebo-effect is het tegenovergestelde van het placebo-effect. Als er sprake is […]

ZonMw-onderzoeksprogramma geëvalueerd

Het onafhankelijke bureau Technopolis heeft een evaluatie gemaakt van het programma Elektromagnetische Velden & Gezondheid. Hoofdconclusies van het rapport zijn dat het programma erin geslaagd is om de Nederlandse infrastructuur voor EMV&G onderzoek te verstevigen en dat het programma een aantal belangwekkende nieuwe inzichten heeft opgeleverd in eventuele effecten van EMV op de gezondheid. […]

Gezondheidsraad advies: Veilige afstand tot mobiele-telefoonantennes

Antennes voor mobiele telefonie zijn sterker geworden. De in 2000 door de Gezondheidsraad voorgestelde vuistregel om voor de veiligheid minimaal drie meter afstand aan te houden, voldoet daarom niet meer altijd.

De Gezondheidsraad stelt nu voor om voortaan de veilige afstand te hanteren die past bij de maximale zendsterkte van een antenne.  Het Agentschap Telecom berekent […]

Mogelijk een rol voor radiofrequente velden bij bevordering van tumorgroei bij muizen

Duitse onderzoekers onder leiding van Lerchl hebben opnieuw aanwijzingen gevonden in experimenten met muizen dat de ontwikkeling van long- en levertumoren bevorderd kan worden door blootstelling aan velden met een frequentie van 2 GHz die worden gebruikt voor UMTS-zendsignalen. Dit wijkt af van de conclusie van de Gezondheidsraad in 2014 dat het onwaarschijnlijk is dat […]

Frankrijk besluit wetten over de blootstelling aan telecommunicatiesignalen aan te scherpen

Op 29 januari 2015 nam een meerderheid in het Franse parlement een voorstel tot wetswijziging aan over beperkingen, transparantie en dialoog op het gebied van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) van mobiele telefonie en draadloos internet. Het voorstel is ook bekend onder de naam van de oorspronkelijke indienster, de afgevaardigde Abeille..

De belangrijkste motivatie voor […]

Belgische Hoge Gezondheidsraad over mobiele telefonie en gezondheid

Op 1 oktober 2014 heeft de Belgische Hoge gezondheidsraad (HGR) een nieuw advies afgerond over mobiele telefonie en gezondheid met speciale aandacht voor de 4e generatie mobiele telefonie (4G).

In dit advies wordt een uiteenzetting gegeven over de mogelijke gezondheidsrisico’s van mobiele telefonie en met daarbij speciale aandacht voor de 4G. Het is een actualisatie van […]

Kinderen en mobiele communicatie

Sommige mensen maken zich zorgen dat kinderen gezondheidsrisico’s lopen door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele communicatieapparatuur. In dit bericht zet het Kennisplatform EMV de informatie over de risico’s voor kinderen op een rij. Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen meer risico lopen dan volwassenen. Toch zijn er mensen die hun kinderen extra willen […]

Elektromagnetische velden van windturbines

Aanleiding
Windturbines die worden geplaatst om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, zijn steeds vaker het onderwerp van maatschappelijke discussies. Het Kennisplatform EMV krijgt vragen van mensen die zich zorgen maken over mogelijke gezondheidseffecten van elektrische en magnetische velden van deze windturbines. Deze memo zet de feiten daarover op een rij.

Eerste […]

Omgaan met wetenschappelijke onzekerheden

De wetenschap kan nog niet bevestigen of ontkennen dat elektromagnetische velden risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Daarnaast is het maar de vraag of alle risico’s uit te sluiten zijn. Kunt u bijvoorbeeld zonder mobiele telefoon, draadloos internet of magnetron? Hoe mensen met de risico’s omgaan is zeer persoonlijk. Het Kennisplatform EMV wil met […]

Brief over mobiel bereik naar ministers

Het Kennisplatform EMV heeft een brief gestuurd naar ministers Kamp en Opstelten en de vaste Commisie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Daarin wordt aandacht gevraagd voor een spanningsveld in de maatschappij vanwege de vraag om overal mobiel bereik te krijgen en de wens om EMV-luwe gebieden te behouden. Dit was in de afgelopen […]