Monique

/Monique Beerlage

About Monique Beerlage

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Monique Beerlage has created 8 blog entries.

Nederlands onderzoek: Meer ALS als doodsoorzaak bij beroepsmatige blootstelling aan sterke magneetvelden

De universiteit van Utrecht onderzoekt al enige jaren of er een relatie is tussen beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden en neurodegeneratieve ziekten en kanker.
Tom Koeman en zijn collega’s zien nu een relatie tussen de blootstelling aan laagfrequente magneetvelden en de ziekte ALS (amyotrofe laterale sclerose). Eerdere onderzoeken zagen soms ook deze relatie, maar dit is […]

Elektrogevoeligen in Nederlands onderzoek niet in staat EMV waar te nemen

Elektrogevoeligen krijgen gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van apparaten die elektromagnetische velden produceren. Zij hebben kritiek op de manier waarop zij in het verleden in een steriele laboratoriumomgeving aan allerlei sterke velden werden blootgesteld om te onderzoeken of zij in staat zijn om deze velden waar te nemen. Dit nieuwe onderzoek richtte zich […]

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen

Op 1 januari 2017 start de uitkoopregeling voor woningen die recht onder een hoogspanningslijn liggen. Het kabinet wil met deze regeling bewoners ontlasten die onder hoogspanningslijnen wonen.

Voor deze regeling komen ongeveer 385 woningen in 82 gemeenten in aanmerking. Alle bewoners zijn hierover ingelicht in april 2016. De eigenaren van deze woningen kiezen zelf of ze […]

GGD Handreiking Elektrogevoeligheid

Op de website van GGD GHOR Nederland is de “GGD Handreiking Elektrogevoeligheid” gepubliceerd.
Dit document is opgesteld door de werkgroep Elektromagnetische Velden van de GGD-en. Het biedt GGD-ers een handelswijze die gevolgd kan worden bij het omgaan met elektrogevoelige personen. Elektrogevoeligen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. De […]

Nieuwe wet in Duitsland voor beperken EMV van elektriciteitsvoorziening

Nederland hanteert al ruim 10 jaar voorzorgbeleid bij de planning van nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen en nieuwe woningen in de buurt van bestaande lijnen. Het doel is om mogelijke negatieve effecten van magnetische velden op de gezondheid zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken. In Duitsland is sinds 2016 wetgeving van kracht voor niet alleen nieuwe bovengrondse […]

Elektromagnetische velden van slimme meters

Alle huishoudens in Nederland krijgen voor 2020 een slimme meter aangeboden door hun netbeheerder. Slimme meters zijn digitale meters voor het gas- en elektriciteitsverbruik, die op afstand zijn uit te lezen. Via een soort ingebouwde mobiele telefoon kunnen ze de meterstanden automatisch doorgeven aan de netbeheerder. Sommige mensen maken zich zorgen over mogelijk negatieve effecten […]

EMV op het werk: herziening kennisbericht vanwege wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Kennisplatform EMV heeft het kennisbericht “Elektromagnetische velden op het werk” herzien. Aanleiding voor die herziening is de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bekrachtigd op 1 juli 2016. Door die wijziging zijn specifieke regels voor EMV op het werk geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Daarnaast heeft het Kennisplatform EMV ook een eenvoudiger samenvatting van het kennisbericht […]

Onderzoek VS: tumoren bij ratten na blootstelling aan zendsignalen mobiele telefoons

Op 27 mei 2016 maakte het Amerikaanse National Toxicology Program een rapport openbaar over een deel van een proefdieronderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van zendsignalen die ook door mobiele telefoons worden uitgezonden. Later verschijnen meer en uitgebreidere rapporten over dit onderzoek. De voorpublicatie kreeg aandacht in de Amerikaanse media en in mindere mate ook in Nederland.