Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (KP EMV) heeft via Stop UMTS vernomen dat de heer Gert Jan Leerink en nog een persoon zelfmoord hebben gepleegd. Beide gaven als reden niet meer te kunnen leven met EMV. Uiteraard betreurt het KP EMV dit zeer en spreekt zijn deelneming uit naar hun familie en vrienden.

Het is bij het KP EMV bekend dat er mensen zijn die gezondheidsklachten ervaren als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Het kennisplatform werkt via twee sporen aan hulp voor mensen die deze gezondheidsklachten ervaren. Enerzijds door advies te geven hoe men zelf de blootstelling kan verlagen en anderzijds door de reguliere medische hulpverlening bruikbare informatie te verstrekken over hoe zij mensen met deze klachten kunnen helpen. Zie hiervoor de kennisberichten ‘Elektrogevoeligheid’ en ‘Omgaan met emv’ op onze site.