De universiteit van Utrecht onderzoekt al enige jaren of er een relatie is tussen beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden en neurodegeneratieve ziekten en kanker.
Tom Koeman en zijn collega’s zien nu een relatie tussen de blootstelling aan laagfrequente magneetvelden en de ziekte ALS (amyotrofe laterale sclerose). Eerdere onderzoeken zagen soms ook deze relatie, maar dit is het eerste dat goed onderscheid kan maken met andere factoren die ook van invloed kunnen zijn op ALS, zoals elektrische schokken of giftige stoffen.

Eerste indruk
Koeman ziet in zijn onderzoek dat mannen die een beroep hebben gehad met een relatief hoge blootstelling aan magnetische velden mogelijk een grotere kans hadden op ALS als doodsoorzaak. Omdat precieze informatie over blootstelling ontbreekt kan op basis van deze publicatie niet aangegeven worden welke beroepsgroepen aandacht verdienen. Ook is niet bekend om welke frequenties het precies gaat in het onderzoek.

De volledige tekst van de eerste indruk kunt u hier downloaden:

Download PDF