Over hoogspanningslijnen

Hoogspanningslijnen
Er is in onze maatschappij een toenemende vraag naar elektriciteit. Elektriciteit wordt opgewekt in energiecentrales en vervolgens naar de gebruiker vervoerd worden. Dit gaat via hoogspanningslijnen.

Een hoogspanningslijn bestaat uit een rij masten waarin geleidende draden aan isolatorkettingen hangen. Meestal hangen drie (bundels) draden links en drie rechts aan de mast. Stroom die door een draad loopt, veroorzaakt een magnetisch veld rond die draad. De sterkte van het magnetische veld rond de hoogspanningslijn is afhankelijk van:

  • de manier waarop de draden aan de mast hangen
  • de hoeveelheid stroom die door de draden wordt getransporteerd
  • de afstand tot de draden

Hoogspanningslijnen en het Kennisplatform
Internationaal is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het wonen nabij hoogspanningslijnen op de gezondheid. Het Kennisplatform heeft naar aanleiding van deze onderzoeken Kennisberichten geschreven.