Kinderen en mobiele communicatie

Sommige mensen maken zich zorgen dat kinderen gezondheidsrisico’s lopen door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele communicatieapparatuur. In het Kennisbericht Kinderen en Mobiele Communicatie zet het Kennisplatform EMV de informatie over de risico’s voor kinderen op een rij. Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen meer risico lopen dan volwassenen. Toch zijn er mensen die hun kinderen extra willen beschermen.

Worden kinderen meer blootgesteld dan vroeger?
Kinderen worden nu anders blootgesteld aan EMV dan kinderen in het verleden. Mobiele telefoons, tablets en draadloos internet zijn nog niet zo lang beschikbaar. Speelgoed bevat steeds vaker bronnen van EMV. Maar ook in het verleden vond er blootstelling aan EMV plaats, bijvoorbeeld van televisie- en radiozenders. Of kinderen nu minder of meer dan vroeger worden blootgesteld, is moeilijk te zeggen. De blootstelling hangt vooral af van hun activiteiten, het gebruik van apparatuur, en de inrichting van bijvoorbeeld het ouderlijk huis en de school. Het gebruik van een mobiele telefoon is voor bijna iedereen een belangrijke bron van EMV blootstelling. Volwassenen bellen meer, jongeren gebruiken hun smartphone veel, maar juist relatief weinig om te bellen. Al met al zijn er geen aanwijzingen dat kinderen en jongeren meer worden blootgesteld dan volwassenen.

Zijn kinderen gevoeliger dan volwassenen?
Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen gevoeliger zijn dan volwassenen. De Gezondheidsraad concludeert in een advies uit 2011 dat er geen reden is om voor kinderen andere limieten voor blootstelling aan EMV aan te bevelen dan voor volwassenen. In de blootstellingslimieten is een veiligheidsmarge is ingebouwd van een factor 50,dat wil zeggen dat de limiet 50 keer lager is dan het niveau waarboven gezondheidseffecten wetenschappelijk zijn vastgesteld. Deze veiligheidsfactor is toegepast mede ter bescherming van potentieel kwetsbare groepen. Als kinderen dus al gevoeliger zouden zijn dan volwassenen is daar in de blootstellingslimieten al rekening mee gehouden. Moeten we voorzichtiger zijn met kinderen dan met volwassenen? Dit is geen wetenschappelijke, maar een maatschappelijke vraag. Nederland hanteert de ICNIRP-blootstellingslimieten die de Raad van de Europese Unie heeft aanbevolen aan haar lidstaten. In België adviseert de overheid uit voorzorg om het gebruik van mobiele telefoons door kinderen te beperken. De Nederlandse overheid doet dit niet omdat er, zoals gezegd, geen aanwijzingen zijn dat kinderen gevoeliger zijn of meer worden blootgesteld dan volwassenen.

Kunnen mensen die zich toch zorgen maken de blootstelling van hun kinderen beperken?
Ondanks het ontbreken van aanwijzingen voor een verhoogd risico voor kinderen zijn er mensen die zich toch zorgen maken. Er zijn ook mensen, waaronder kinderen, die aangeven veel gevoeliger te zijn voor de effecten van EMV dan anderen. Zij geven aan gezondheidsklachten te krijgen bij blootstelling beneden de limieten. Mensen kunnen de blootstelling zelf verminderen door zo min mogelijk draadloze elektronische apparatuur te gebruiken en de apparatuur uit te schakelen wanneer deze niet in gebruik is. Meer hierover is te vinden op de website van het Kennisplatform.

Andere meningen
Verschillende maatschappelijke organisaties ontraden het gebruik van apparaten voor mobiele communicatie. Zij raden aan daar alleen gebruik van te maken als dat echt nodig is. Naar hun mening zouden ouders hun kinderen moeten leren voorzichtig om te gaan met mobile telefoons, tablets, e.d.

Kennisbericht “Kinderen en mobiele communicatie”
Het Kennisplatform heeft een kennisbericht uitgebracht dat specifiek en uitgebreider ingaat op het onderwerp “Kinderen en mobiele communicatie”.

Naar PDF