Meten van EMV

Om toezicht te kunnen houden op de blootstellingslimieten in Nederland is het van belang het niveau van elektromagnetische veldsterkte te kunnen meten. Het meten van elektromagnetische velden is een specialisme waarbij kennis van de omgeving, meetmethoden, meetapparatuur en de geldende limieten noodzakelijk is.

Het beoordelen van een meetrapport kan soms lastig zijn. Want wat maakt een meting betrouwbaar? Het feit dat de instantie gecertificeerd is? Of het feit dat het rapport meer dan dertig pagina’s bevat en vol staat met getallen?

Vaak is het voor iemand die een andere dagtaak heeft dan metingen uitvoeren moeilijk om te beoordelen in hoeverre een meting een getrouwe afspiegeling is van de werkelijkheid. En in hoeverre de resultaten accuraat en relevant zijn. Want meten is een vak apart. Daarom is er een Kennisbericht opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe een meetrapport kan worden beoordeeld.

Het kennisbericht vindt u hier.

Download PDF