Onderzoeksmethoden

Wetenschappelijk onderzoek vergroot onze kennis en het begrip van de wereld om ons heen en het maakt inzichtelijk waarom bepaalde verschijnselen of problemen zich voordoen. Omdat we op basis van deze kennis persoonlijke besluiten en keuzes maken en maatschappelijk beleid ontwikkelen vormt wetenschappelijk onderzoek één van de bouwstenen van de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen zodat de kans op onjuiste of onbruikbare onderzoeksresultaten zo klein mogelijk is. Een van de belangrijkste voorwaarden om dit te bereiken is het gebruik van goede wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Het Kennisplatform heeft de taak om de wetenschap over elektromagnetische velden te duiden. Dat doet het platform door het onderzoek in begrijpelijke bewoording te beschrijven en te plaatsen in de maatschappelijke context. Het kennisbericht Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden geeft aan welke voorwaarden gelden voor goed wetenschappelijk onderzoek. Het Kennisbericht wordt momenteel aangepast en is daarom tijdelijk niet beschikbaar. Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer het weer beschikbaar is dan kunt u een e-mail zenden aan info-emv@kennisplatform.nl onder vermelding van “Onderzoeksmethoden”. U vindt het kennisbericht daarna via de link aan de rechterkant.