Klankbordgroepbijeenkomsten

De Klankbordgroep is het maatschappelijk geweten van het Kennisplatform en bestaat uit organisaties die met het onderwerp elektromagnetische velden te maken hebben. Dit zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de industrie en organisaties die pleiten voor veilig gebruik van elektromagnetische velden. De Klankbordgroep vergadertĀ (minstens) een keer per jaar, waarbij de deelnemers het Kennisplatform kunnen wijzen op vragen uit de samenleving of aspecten waarvan het gewenst is dat het Kennisplatform daar aandacht aan besteedt. De verslagen van de bijeenkomsten van de Klankbordgroep EMV worden door het Kennisplatform EMV betrokken bij het bepalen van de activiteiten. ZonMw gebruikt het verslag waar mogelijk als context voor de beslissingen ten aanzien van de onderzoeksvoorstellen. Verder wordt het verslag aan de betrokken Ministeries en de Gezondheidsraad toegezonden die elk de bevindingen kunnen gebruiken bij het agenderen van de eigen activiteiten.