Over het Kennisplatform EMV

Het Kennisplatform EMV brengt organisaties met kennis van EMV samen met de organisaties die de eerstelijns contacten hebben over dit onderwerp. Wat hen daarbij bindt, is dat ze een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van publieke taken. In het Kennisplatform EMV werken samen: RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie.

RIVM, TNO en DNV GL zijn betrokken omdat zij bij uitstek de organisaties zijn die kennis hebben op dit gebied en die kennis kunnen inzetten bij een deskundige beoordeling van wetenschappelijk onderzoek. Agentschap Telecom en GGD GHOR Nederland zijn betrokken omdat zij met name de contacten hebben met burgers en professionals over dit onderwerp en vragen beantwoorden.

Het Antennebureau, onderdeel van Agentschap Telecom, is het informatieloket over antennevraagstukken. GGD GHOR Nederland adviseert de gemeenten onder meer over het terrein gezondheid en milieukunde. Bij GGD GHOR Nederland werken daarvoor deskundigen op het terrein van de medische milieukunde. Zij zijn ook betrokken bij de beantwoording van vragen van burgers. Daarnaast heeft Agentschap Telecom specifieke kennis op het gebied van het niveau aan elektromagnetische velden dat in Nederland gemeten wordt. Het Agentschap Telecom houdt toezicht op het gebruik van zendsignalen, radiogolven voor bijvoorbeeld radio, televisie en mobiele telefonie.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Zij is partner van het Kennisplatform EMV omdat zij coördinator is van het onderzoeksprogramma Elektromagnetische velden en gezondheid, dat in 2006 in Nederland is gestart. Doel van het programma is het versterken van de Nederlandse kennisinfrastructuur op het terrein van de elektromagnetische velden en gezondheid.

Milieu Centraal is een voorlichtingsorganisatie die consumenten onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie geeft. Milieu Centraal helpt mensen om duurzame keuzes te maken in hun dagelijks leven. Ze baseert alle tips en adviezen op wetenschappelijk onderzoek. Milieu Centraal is partner van het Kennisplatform EMV, omdat zij veel ervaring heeft in de communicatie met consumenten en het vertalen van wetenschappelijke kennis in begrijpelijke informatie.

Bestuur en voorzitter
Het bestuur van het Kennisplatform EMV bestaat uit vertegenwoordigers van de zeven deelnemende organisaties. Het bestuur wordt ondersteund door de Algemeen Secretaris. De Algemeen Secretaris heeft ook de dagelijkse leiding die wordt gecoördineerd vanuit het platformbureau dat bij het RIVM is ondergebracht.Voorzitter van het bestuur is Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, Burgemeester van ‘s-Hertogenbosch. Als onafhankelijk persoon mag van hem verwacht worden dat hij de verschillende partijen binnen het platform weet te verbinden. Daarnaast kan hij door zijn ervaring richting burgers de functie van boegbeeld en spreekbuis vervullen. Bovendien is de heer Rombouts vanwege zijn wetenschappelijke achtergrond in staat om aan onderzoekers de juiste vragen te stellen en waar nodig door te vragen.

Wetenschapsforum
In het Wetenschapsforum zitten vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties. Het is hun taak om wetenschappelijke ontwikkelingen op tijd te signaleren en correct samen te vatten. Verder zorgen zij voor de inhoudelijke voorbereiding van de Kennisberichten en reacties van het Kennisplatform EMV op publicaties. Het Wetenschapsforum beantwoordt ook specifieke vragen die binnenkomen via één of meerdere deelnemende organisaties.

Communicatieforum
In het Communicatieforum zijn alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd. Het Communicatieforum heeft binnen het Kennisplatform EMV een centrale rol bij de signalering van maatschappelijke vragen zodat de berichten zo goed mogelijk aansluiten bij de maatschappelijke vragen. Het Communicatieforum adviseert verder over het helder formuleren van de inhoudelijke berichten.

Financiering door Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland
De activiteiten van het Kennisplatform EMV worden gefinancierd door Rijksoverheid, energienetwerkbeheerders en telecombedrijven. Om de wederzijdse onafhankelijkheid te garanderen, verloopt de financiering via de Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland. De bestuursleden van deze Stichting hebben geen banden met de deelnemers in het Kennisplatform EMV of met de financiers. De financiers hebben uitsluitend invloed op de activiteiten van het Kennisplatform EMV door middel van deelname in Klankbordgroep en denkgroepen.

Meer informatie over de Stichting vindt u op http://www.fondskennisplatform.nl