Overzicht publicaties

Klik op een link om de PDF te openen.

Mobiele telefonie
Kennisbericht “Kinderen en mobiele communicatie”
Kennisbericht “Het Bio-Initiative rapport: een pleidooi voor lagere blootstellingslimieten”
Kennisbericht “Hardell: mobiel bellen en hersentumoren aan de belzijde”
Kennisbericht “Onderzoek naar mobiel telefoongebruik en hersenactiviteit”
Kennisbericht “Oostenrijks onderzoek naar klachten nabij zendmasten”
Memo “BelgiĆ«: verbod op verkoop mobiele telefoons speciaal ontworpen voor kinderen tot zeven jaar”
Memo “Wetenschap geeft geen duidelijkheid over relatie tussen hersentumoren en gebruik mobiele telefoon”
Eerste Indruk: “Onderzoek VS: tumoren bij ratten na blootstelling aan zendsignalen mobiele telefoons”
Eerste indruk “Geen aanwijzing voor een samenhang tussen GSM-zendmasten en kans op diabetes”
Eerste indruk “Kinderen en mobiel bellen”
Eerste indruk “Gezondheidsraad: Geen bewijs voor negatieve effecten mobiel telefoongebruik op kinderen”
Eerste indruk “Cardis en Larjavaara: verbeterde onderzoeken naar hersentumoren naar gebruik mobiele telefoon geven geen duidelijkheid”
Eerste indruk “WHO/IARC: beperkte aanwijzingen voor relatie hersentumoren en gebruik mobiele telefoon”
Eerste indruk “Raad van Europa overweegt advies om blootstelling aan EMV te verlagen”
Eerste indruk “Seletun Report: aanbevelingen om de blootstelling aan EM-velden te verminderen”
Eerste indruk “Adang onderzoek met ratten naar gezondheidseffecten GSM en Radar”
Eerste indruk “Kanker rond een Oostenrijkse zendmast”
Eerste indruk “Moeders die bellen en gedrag kinderen”
Antwoordbrief van 19 januari 2009 op vragen van het Agentschap Telecom over de gezondheidseffecten van het gebruiken van een mobiele telefoon met een te hoge SAR waarde
Antwoordbrief van 22 september 2008 op vragen van de GGD IJssel en Vecht over de Oberfeld publicatie over kanker en zendmasten voor mobiel telefonie
Antwoordbrief van 20 mei 2008 op vragen van de GGD’en Brabant en Zeeland over de publicatie van Divan over het tijdens en na de zwangerschap mobiel bellen en gedragsproblemen van kinderen later

Hoogspanningslijnen
Herzien kennisbericht “Hoogspanningslijnen en kinderleukemie”
Eerste indruk “Geeft VUmc onderzoek een aanwijzing voor nocebo effect bij ingebruikname hoogspanningslijn?”
Eerste indruk “Deens onderzoek naar kinderleukemie vindt geen relatie met hoogspanningslijnen”
Eerste indruk “Fins onderzoek naar pacemakers bij hoogspanningslijnen: verstoring kan, maar kans is klein”
Eerste indruk “Raad van State: Aanleg van hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoetermeer mag doorgaan”
Eerste indruk “Nieuwe ICNIRP richtlijn voor laagfrequente EM-velden”
Herziene eerste indruk “Onderzoek naar hoogspanningslijnen en kinderleukemie”
Eerste indruk “Zwitsers onderzoek naar Alzheimer nabij hoogspanningslijnen”
Memo “Cochleair Implantaten die voldoen aan de Europese norm functioneren normaal nabij hoogspanningslijnen”

Arbeidssituaties
Herzien kennisbericht “Elektromagnetische velden op het werk”
Memo “Samenvatting van kennisbericht Elektromagnetische velden op het werk”
Eerste indruk “Nederlands onderzoek: meer ALS als doodsoorzaak bij mannen die beroepsmatig weden blootgesteld aan sterke laagfrequente magneetvelden”
Eerste indruk “Voorstel herziene EU richtlijn elektromagnetische velden op het werk maakt toepassing flexibeler”
Eerste indruk “Belgisch onderzoek naar de gevolgen van werken met HAWK-radarinstallaties”

Elektrogevoeligheid
Kennisbericht “Elektrogevoeligheid”
Memo “Omgaan met elektromagnetische velden”
Eerste indruk “Elektrogevoeligheid en artsen”

Overig
Memo “Elektromagnetische velden van windturbines”
Herzien kennisbericht “Wetenschappelijke onderzoeksmethoden”
Kennisbericht “Het meten van Elektromagnetische velden”
Eerste indruk “Verkennend onderzoek naar bomen en WIFI zendsignalen”
Eerste indruk “Raad van State: bij milieuvergunning zender uitgaan van zo laag mogelijke veldsterkte”