Het kennispalet

Het Kennisplatform EMV verduidelijkt de platformactiviteiten en de beschikbare informatie via een kennispalet aan videoberichten. De komende tijd zal het aantal videoberichten verder worden uigebreid.

Kennispalet videoberichten

Het Kennisplatform EMV; voorzitter Ton Rombouts licht toe
Ton Rombouts, voorzitter van het Kennisplatform EMV en burgemeester van ‘s-Hertogenbosch, verduidelijkt dat het Kennisplatform EMV helderheid geeft door de wetenschap te duiden bij maatschappelijke vragen en zorgen. Het ondersteunt daarmee de professionals in hun taak richting de bevolking, patiënten, werkgevers en overheden. Ook bij verschillen in de wetenschappelijke visies wordt een toegelichting gegeven. En de keuzes en technische mogelijkheden in relatie tot de vragen en besproken informatie worden verduidelijkt.

De Klankbordgroep EMV heeft een belangrijke rol in het signaleren en bespreken van zorgen en informatie met vertegenwoordigers van uiteenlopende belangenorganisaties. In de Klankbordgroep zijn voorstanders en tegenstanders, werknemers en werkgevers, overheden en burgerorganisaties, wetenschappers, technici en gebruikers, maar ook patiënten- en artsenorganisaties vertegenwoordigd.

 

Videothema mobiel bellen
Over het onderwerp mobiel bellen zijn een aantal specifieke video’s beschikbaar. Hierin wordt uitgelegd wat wetenschappelijk bekend is, wat het gebruik en de blootstelling aan zendsignalen is en welke mogelijkheden er zijn om uw blootstelling te verlagen.

Videothema elektrogevoeligheid
Deze video gaat over elektrogevoeligheid, wat het is en hoe mensen ermee om zouden kunnen gaan. Vier personen komen aan het woord die ieder hun eigen gezichtspunt hebben.

 

 

Videoberichten uit de Klankbordgroep EMV
Via deze pagina worden Klankbordgroeporganisaties in staat gesteld om zelf hun visie op het onderwerp toe te lichten. De organisaties bepalen daarbij zelf de inhoud van het bericht.

Videothema kennis, onzekerheden, voorzorg en verantwoordelijkheden
Over het onderwerp “Kennis, onzekerheden, voorzorg en verantwoordelijkheden” zijn een aantal specifieke video’s beschikbaar. Hierin wordt uitgelegd hoe kennis wordt geduid en wordt ingegaan op wetenschappelijke onzekerheden en voorzorgsmaatregelen in relatie tot verantwoordelijkheden.