Vragen

/Vragen

Op de website www.rijksoverheid.nl kunt u informatie vinden over het beleid van de Rijksoverheid ten aanzien van gezondheid, milieu en wonen. Voor informatie over EMV kunt in de zoekbalk bijvoorbeeld “elektromagnetische velden” invullen.
Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op de website, dan kunt u uw vraag stellen via www.rijksoverheid.nl/contact.

Als u vragen heeft over gezondheidsaspecten en de elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen kunt u het beste contact opnemen met uw lokale GGD .

Als u vragen heeft over elektromagnetische velden dan kunt u daarvoor terecht bij de organisaties die daarvoor in Nederland bestaan. Zij zullen u antwoorden, waarbij zij gebruik maken van de kennis die via het Kennisplatform EMV beschikbaar is. Hieronder zetten we ze voor u op een rijtje:

Als u vragen heeft over de elektromagnetische velden van antennes dan kunt het beste contact opnemen met het Antennebureau. Telefoon 0900-ANTENNE (0900-2683663) E-mail: info@antennebureau.nl website: www.antennebureau.nl.

Als u vragen heeft over gezondheidsaspecten van elektromagnetische velden van bijvoorbeeld zendmasten of hoogspannigslijnen in uw woonomgeving dan kunt u het beste contact opnemen met uw lokale GGD.

Als u als werknemer vragen heeft over gezondheidsaspecten van elektromagnetische velden op uw werkplek dan kunt u terecht bij uw werkgever of de arbo-arts.

Overigens maakt het Kennisplatform EMV de uitgebrachte documenten zoveel mogelijk ook beschikbaar via deze website, zodat iedereen die dat wenst zelf kan lezen wat wij daarover hebben geschreven.

Professionals die ondersteuning zoeken bij maatschappelijke vragen over de wetenschappelijke betekenis en de technische mogelijkheden in bepaalde situaties kunnen daarvoor terecht bij het Kennisplatform EMV. Gemeente ambtenaren kunnen dergelijke vragen voorleggen aan de eigen GGD, die waar nodig via het Kennisplatform een beroep kan doen op de kennis en ervaring van de overige aan het Kennisplatform EMV deelnemende organisaties.

Als u als werknemer vragen heeft over gezondheidsaspecten van elektromagnetische velden op uw werkplek dan kunt u terecht bij uw werkgever of de arbo-arts.

Als u vragen heeft over elektromagnetische velden dan kunt u bij voorkeur terecht bij een van de organisaties die daarvoor in Nederland bestaan. Hieronder zetten we ze voor u op een rijtje:·

Vragen over uw gezondheid: Uw huisarts is daarvoor de aangewezen deskundige om u daarin te begeleiden.

Vragen over de gezondheidsaspecten van elektromagnetische velden in woonomgeving: Neem contact op met uw lokale GGD.

Vragen over de elektromagnetische velden van antennes: Antennebureau. Telefoon 0900-ANTENNE (0900-2683663) E-mail: info@antennebureau.nl website: www.antennebureau.nl·

Professionals die ondersteuning zoeken over maatschappelijke de wetenschappelijke betekenis en de technische mogelijkheden in bepaalde situaties: Stel uw vraag aan het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

Als u vragen heeft over uw gezondheidsklachten in relatie met elektromagnetische velden van bijvoorbeeld antennes of hoogspanningslijnen, kunt u bij uw huisarts of lokale GGD terecht. Daar zijn deskundigen aanwezig met kennis van gezondheidsklachten en het samen met u onderzoeken van de mogelijke oorzaken. Waar nodig kunnen zij het Kennisplatform verzoeken om ondersteuning.
.

Als u vragen heeft over antennes dan kunt het beste contact opnemen met het Antennebureau. Ze geven voorlichting en informatie over de techniek, wet- en regelgeving en gezondheid van antennes en het Nationaal Antennebeleid van de Nederlandse overheid. Telefoon 0900-ANTENNE (0900-2683663) E-mail: info@antennebureau.nl website: www.antennebureau.nl

Als u vragen heeft over het gebruik van mobiele telefonie kunt u ook terecht op de website van het Agentschap Telecom. www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/mobiele-communicatie.

Als u gezondheidsklachten heeft en vragen over de elektromagnetische velden van antennes in uw woonomgeving kunt u contact opnemen met uw lokale GGD.

Als u klachten heeft over een specifieke antenne of zendmast dan kunt u het beste contact opnemen met de eigenaar van die mast of met de gemeente.

Als u wilt weten wie de eigenaar is van een specifieke antenne voor mobiele telefonie, kunt u contact opnemen met het Antennebureau (0900-2683663) Zij kunnen u verder helpen.

Als u klachten heeft over een instemmingsprocedure die in uw pand is gehouden, dan kunt u ook contact op nemen met het Antennebureau.

Als u thuis in uw apparatuur storing ondervindt van een antenne bij u in de buurt, dan kunt u contact opnemen met de storingslijn van Agentschap Telecom (0900)899-1151 (Euro 0,20 per minuut). Klik hier voor meer informatie: Agentschap Telecom