Zendmasten en mobiele telefoons

Mobiele telefoons en gezondheid

Mobiele telefoons maken net als andere communicatiemiddelen gebruik van elektromagnetische velden om te kunnen communiceren. Bij mobiele communicatie wisselen een vaste zendmast en een mobiel apparaat signalen (elektromagnetische velden) uit. Een mobiel apparaat, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, kan de ontvangen signalen omzetten naar spraak of schrift. Andersom kan een mobiel apparaat ook signalen zenden die weer door de zendmast worden ontvangen en doorgezonden. Voor een goede werking is het nodig om zendmasten binnen enkele honderden meters van de gebruiker te plaatsen, meestal op een zichtbare plaats in onze leefwereld. 
Wetenschappelijke adviesorganen zoals de World Health Organisation (WHO) en de Gezondheidsraad concluderen dat in het we... lees verder
Nee, je eigen mobiele telefoon zorgt voor een sterkere blootstelling aan elektromagnetische velden dan een zendmast. Dat... lees verder
Mobiele telefoons veroorzaken geen straling die te vergelijken is met radioactieve straling. Het belangrijkste... lees verder
Het gebruik van mobiele telefoons is de afgelopen 20 jaar gestaag gegroeid. Daardoor zijn er in Nederland ook veel anten... lees verder
Alle mobiele telefoons en zendmasten moeten aan veiligheidseisen (productstandaarden) voldoen voordat ze in Nederland ve... lees verder
Het korte antwoord is: omdat het menselijk lichaam bij die hogere frequenties anders op de elektromagnetische velden rea... lees verder
5G is de vijfde generatie mobiele telecommunicatie. Het is de opvolger van de huidige, vierde generatie van mobiele tele... lees verder
We zijn steeds afhankelijker van draadloze communicatie: Steeds meer diensten worden digitaal geleverd en steeds meer ap... lees verder
Het 5G-netwerk moet net als de huidige mobiele netwerken voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektrom... lees verder
5G bouwt voort op 4G-technologie. In beide gevallen gaat het om het draadloos verzenden en ontvangen van data. In eerste... lees verder
De elektromagnetische velden van 5G-antennes zijn vergelijkbaar met die van 2G-, 3G- en 4G-antennes, omdat 5G in de basi... lees verder
Ja, er zullen meer antennes bij komen. 5G-antennes zullen waar mogelijk gebruikmaken van de bestaande antenne-installati... lees verder
Nee, er is GEEN verband tussen 5G en corona (COVID-19). Berichten hierover zijn onzin en berusten op bangmakerij. Le... lees verder
Nee, dit is niet het geval. De blootstellingslimieten die nu van kracht zijn, zijn in 1998 door de ICNIRP geadviseerd en... lees verder
Hoofd Er is geen wetenschappelijk bewijs voor gezondheidsrisico’s als je een mobiele telefoon tegen je oor aan ho... lees verder
Er zijn verschillende soorten onderzoeken gedaan om te zien of mobiel bellen effect heeft op het ontstaan van tumoren in... lees verder
Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar allerlei mogelijke gezondheidseffecten die zouden kunnen ontstaan door bloo... lees verder
De Europese Unie heeft in 2006 en 2010 onderzocht hoe mensen in verschillende Europese landen denken over elektromagneti... lees verder
Mensen denken heel verschillend over mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden van mobiele telef... lees verder
Voor mobiele telefoons en andere apparaten die elektromagnetische velden produceren zijn blootstellingslimieten opgestel... lees verder
Tips om tijdens het bellen de blootstelling aan zendsignalen te verminderen Zet de speakerfunctie aan, zodat je de t... lees verder
De Nederlandse Rijksoverheid baseert haar beleid op de adviezen van de Gezondheidsraad en de aanbevelingen en richtlijne... lees verder
In sommige landen worden op basis van dezelfde wetenschappelijke kennis andere beleidskeuzes gemaakt voor de beperking v... lees verder
Er is Europese wet- en regelgeving rond zendmasten en mobiele telefoons, die gebaseerd is op de Europese blootstellingsl... lees verder
Het KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN en GEZONDHEID  is een samenwerking van:
developed and designed by
 i-tee media logo i-tee media logo