Algemene vragen

 
Biologische effecten zijn veranderingen in het lichaam die niet tot gezondheidsschade leiden. Een voorbeeld: Als je aan ... lees verder
Elektromagnetische velden met lage frequenties en hoge frequentie hebben andere effecten op het menselijk lichaam. Lage ... lees verder
In Nederland zijn er geen directe wettelijke eisen voor de blootstelling van mensen aan elektrische en magnetische velde... lees verder
Een internationale commissie heeft blootstellingslimieten opgesteld voor elektromagnetische velden. Deze International C... lees verder
Mobiele telefoons, wifi-routers en huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, föhns, elektrische dekens, en scheer... lees verder
Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden producere... lees verder
Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden? Je kunt je vraag stellen aan het Kennisplatform via de contactpagina. We ... lees verder
Bij de vraag of elektromagnetische velden tot gezondheidsschade kunnen leiden, draait alles om de vraag “is er een... lees verder
Als de blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten blijft, kun je ervan uitgaan dat dit ... lees verder
Net als voor wisselende elektromagnetische velden, zijn er voor statische magnetische velden ook blootstellingslimieten... lees verder
Het korte antwoord is: omdat het menselijk lichaam bij die hogere frequenties anders op de elektromagnetische velden rea... lees verder
Het menselijk lichaam reageert bij verschillende frequenties van elektromagnetische velden anders. Blootstellingslimiete... lees verder
Gezondheidseffecten tijdens of kort na blootstelling Als de sterkte van statische magnetische velden beneden de bloots... lees verder
Verschillende organisaties in Nederland houden zich bezig met elektromagnetische velden en mogelijke gezondheidsrisico&r... lees verder
Er zijn meerdere wetenschappelijke adviesorganen die wetenschappelijke kennis rond elektromagnetische velden en gezondhe... lees verder
Op de website www.rijksoverheid.nl kunt u informatie vinden over het beleid van de Rijksoverheid ten aanzien van gezondh... lees verder
Als u vragen heeft over gezondheidsaspecten en de elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen kunt u het beste con... lees verder
Als u vragen heeft over elektromagnetische velden dan kunt u daarvoor terecht bij de organisaties die daarvoor in Nederl... lees verder
Professionals die ondersteuning zoeken bij maatschappelijke vragen over de wetenschappelijke betekenis en de technische ... lees verder
Als je als werknemer vragen hebt over gezondheidsaspecten van elektromagnetische velden op je werkplek dan kun je terech... lees verder
Als u vragen heeft over elektromagnetische velden dan kunt u bij voorkeur terecht bij een van de organisaties die daarvo... lees verder
Als u vragen heeft over uw gezondheidsklachten in relatie met elektromagnetische velden van bijvoorbeeld antennes of hoo... lees verder
Als u vragen heeft over antennes dan kunt het beste contact opnemen met het Antennebureau. Ze geven voorlichting en info... lees verder
Als u klachten heeft over een specifieke antenne of zendmast dan kunt u het beste contact opnemen met de eigenaar van di... lees verder
Over onderzoek op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid verschijnen jaarlijks veel wetenschappelijke pu... lees verder
Er wordt veel gepubliceerd over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden (straling) door onderzoekers... lees verder
DNA is een langgerekt eiwitmolecuul dat onze erfelijke informatie bevat. In iedere cel van ons lichaam bevindt zich een ... lees verder
De omvormer zet de gelijkspanning van zonnepanelen om in 230 volt wisselspanning. De wisselspanning uit het stopcontact ... lees verder
Een elektrisch geladen voorwerp kan een kracht uitoefenen op andere geladen voorwerpen. Een positief geladen voorwerp en... lees verder
Iedereen kent wel het voorbeeld van een magneet die een ijzeren spijker aantrekt. Rondom de magneet bevindt zich een mag... lees verder
Elektromagnetische velden zijn een algemene benaming voor de velden die ontstaan bij de beweging van elektrische ladinge... lees verder
Met de veldsterkte wordt aangeven hoe sterk of hoe krachtig een elektrisch of magnetisch veld is. De sterkte van het ... lees verder
In het normale spraakgebruik worden de termen ‘elektromagnetische velden’ en ‘straling’ soms doo... lees verder
We zijn gewend om afstanden uit te drukken in meters of kilometers. En temperatuur in graden Celsius. Zo zijn er ook een... lees verder
Alle apparaten en installaties waar een elektrische stroom doorheen gaat veroorzaken elektromagnetische velden. De eigen... lees verder
Treinen De bovenleidingen worden gevoed vanuit het middenspanningsnetwerk van de netbeheerders. Eigen transformatoren i... lees verder
Ja, dat kan. Om toezicht te kunnen houden op de blootstellingslimieten in Nederland is het van belang het niveau van ele... lees verder
Bij een wisselspanning wisselt de elektrische spanning tussen twee draden of aansluitingen met een vaste frequentie tuss... lees verder
Hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels Als je dicht bij een hoogspanningslijn of ondergrondse hoogspanningskabel wo... lees verder
MRI - een afkorting van Magnetic Resonance Imaging - is een techniek die in de medische diagnostiek wordt gebruikt om ge... lees verder
De MRI-scanner gebruikt drie verschillende velden, namelijk een statisch magneetveld, laagfrequente gradiëntvelden,... lees verder
Een MRI-scan kan risico’s voor de gezondheid geven voor: mensen die drager zijn van actieve medische hulpmidde... lees verder
Overmatige opwarming door radiofrequente velden zou de ontwikkeling van het ongeboren kind kunnen verstoren. Er zijn gee... lees verder
Mensen die MRI ondergaan, kunnen worden blootgesteld aan elektromagnetische velden die sterker zijn dan de blootstelling... lees verder
Wanneer er niet wordt gescand, is alleen het statische magneetveld aanwezig. Het meenemen van ijzerhoudende metalen voor... lees verder
Het Kennisplatform EMV heeft de onderstaande informatie voor mensen die werken met MRI in een ziekenhuis.   Welke... lees verder
Het KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN en GEZONDHEID  is een samenwerking van:
developed and designed by
 i-tee media logo i-tee media logo