Blootstelling verlagen?

Omgaan met elektromagnetische velden

Iedereen in Nederland staat dagelijks – thuis en op het werk – bloot aan elektromagnetische velden van telecommunicatie- en elektriciteitstoepassingen. De velden zijn afkomstig van bijvoorbeeld mobiele telefoons, zendstations, elektrische apparaten en elektriciteitsnetwerken. Deze apparatuur en de velden moeten voldoen aan Europese blootstellingslimieten ter bescherming van burgers of werknemers. Sommige mensen vragen zich af welke keuzes zij kunnen maken om de blootstelling aan de velden van apparatuur verder te beperken. Het Kennisplatform heeft de mogelijkheden op een rij gezet.Het KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN en GEZONDHEID is een samenwerking van:

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
GGD Ghor
DNV
Zon Mw
TNO
RIVM