Elektrogevoeligheid

Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt “elektrogevoeligheid” genoemd. Het gaat hierbij om bronnen binnenshuis en buitenshuis. Voorbeelden van gezondheidsklachten die mensen melden zijn hoofd-, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen. Zij melden deze klachten bij blootstelling aan elektromagnetische velden ver onder de blootstellingslimieten.

De klachten die elektrogevoeligen ervaren, zijn reëel en kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. De oorzaak van de klachten is wetenschappelijk nog niet duidelijk. Het Kennisbericht “Elektrogevoeligheid” is bedoeld voor zowel elektrogevoeligen, hulpverleners en werkgevers als mensen die in hun naaste omgeving met elektrogevoeligheid te maken hebben. Mensen die gezondheidsklachten ervaren kunnen daarmee in eerste instantie terecht bij hun huisarts. Dit bericht gaat in op de gezondheidsklachten, de gevolgen van de klachten, het wetenschappelijk onderzoek en de hulp. Kenmerkende verschillen in visies worden toegelicht. Dit bericht is opgesteld na overleg met de Klankbordgroep Elektromagnetische Velden. Ter voorbereiding zijn er gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties die te maken hebben met dit onderwerp.

 
De stichting Elektrohypersensitiviteit heeft als doel om ‘mensen te leren omgaan met elektromagnetische velden&rsq... lees verder
Ja dat kan. Maar niet alle artsen hebben voldoende kennis/informatie om een elektrogevoelige te kunnen helpen. Uit recen... lees verder
Het beperken van de blootstelling en het leren omgaan met de gezondheidsklachten helpt om de klachten te verminderen. Bi... lees verder
De klachten die elektrogevoeligen ervaren, zijn reëel en kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig be&i... lees verder
Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden producere... lees verder
Het KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN en GEZONDHEID  is een samenwerking van:
developed and designed by
 i-tee media logo i-tee media logo