EMV op het werk

Elektromagnetische velden komen in veel verschillende bedrijfsprocessen voor. Soms worden ze bewust opgewekt, bijvoorbeeld bij elektrolyseprocessen of radiozendapparatuur. Soms komen ze voor als bijproduct zoals magneetvelden van elektrische heftrucks. Voor blootstelling tijdens het werk gelden andere blootstellingslimieten dan bij algemene blootstelling. De limieten die gelden op het werk zijn vastgelegd in een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat van kracht werd op 1 juli 2016.
Er is veel aandacht voor de effecten van elektromagnetische velden tijdens arbeid. Omdat de blootstelling tijdens het werk soms relatief hoog is, is er veel aandacht voor de effecten van deze blootstelling.

 
Kan EMV een risico zijn op het werk? In sommige gevallen wel. In de meeste werksituaties levert de blootstelling aan el... lees verder
De blootstelling aan de velden op het werk kan verschillen met die van thuis. In de industrie kan met grote elektrische ... lees verder
Wanneer er niet wordt gescand, is alleen het statische magneetveld aanwezig. Het meenemen van metalen voorwerpen in de M... lees verder
Als werknemer in de MRI-ruimte kun je de blootstelling aan elektromagnetische velden verminderen door afstand te houden ... lees verder
Actieve medische hulpmiddelen kunnen door de elektromagnetische velden van een MRI-scanner gestoord raken of beschadigen... lees verder
Nee, voor MRI-medewerkers zijn er in verband met blootstelling aan elektromagnetische velden geen extra controles voorge... lees verder
Voor werknemers gelden hogere blootstellingslimieten dan voor de algemene bevolking. Voor werknemers bij MRI-scanners ge... lees verder
De MRI-scanner gebruikt drie verschillende velden. Die kunnen afhankelijk van hun sterkte verschillende effecten hebben ... lees verder
Mensen kunnen aan elektromagnetische velden van MRI worden blootgesteld als ze werken in een ruimte waar een MRI-scanner... lees verder
Het KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN en GEZONDHEID  is een samenwerking van:
developed and designed by
 i-tee media logo i-tee media logo