Hoogspanningslijnen en elektriciteitsnetwerk

Elektriciteit wordt opgewekt op duurzame manier (bijvoorbeeld door windmolens en zonnepanelen) of in elektriciteitscentrales. De elektriciteit wordt via hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels naar steden, dorpen en industrie getransporteerd. Schakelstations en transormatorhuisjes verlagen de spanning, zodat apparaten in huizen en bedrijven de elektriciteit kunnen gebruiken. Bij al deze stappen -van opwekking, transport tot gebruik- worden elektrische en magnetische velden opgewekt. Dit zijn extreem laagfrequente velden met een frequentie van 50 hertz.

Naar mogelijke gezondheidseffecten van magneetvelden van hoogspanningslijnen wordt al enkele tientallen jaren onderzoek gedaan.

Het KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN en GEZONDHEID is een samenwerking van:

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
GGD Ghor
DNV
Zon Mw
TNO
RIVM