Hoogspanningslijnen en elektriciteitsnetwerk

Elektriciteit wordt opgewekt op duurzame manier (bijvoorbeeld door windmolens en zonnepanelen) of in elektriciteitscentrales. De elektriciteit wordt via hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels naar steden, dorpen en industrie getransporteerd. Schakelstations en transformatorhuisjes verlagen de spanning, zodat apparaten in huizen en bedrijven de elektriciteit kunnen gebruiken. Bij al deze stappen -van opwekking, transport tot gebruik- worden elektrische en magnetische velden opgewekt. Dit zijn extreem laagfrequente velden met een frequentie van 50 hertz.

Naar mogelijke gezondheidseffecten van magneetvelden van hoogspanningslijnen wordt al enkele tientallen jaren onderzoek gedaan.

 
100 microtesla Elektrische apparaten en het elektriciteitsnetwerk produceren magnetische velden met een frequentie van ... lees verder
Algemeen Er is voor het elektriciteitsnetwerk (waaronder hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels en transformatorhuisj... lees verder
Alle elektrische apparaten met een stekker die je in of rond je huis gebruikt, kunnen elektrische velden en magnetische ... lees verder
Als de blootstelling onder de blootstellingslimieten blijft, kun je ervan uitgaan dat je voldoende beschermd bent tegen ... lees verder
De vraag of de blootstelling aan magneetvelden van huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnetwerk toeneemt, is ni... lees verder
Het elektriciteitsnetwerk transporteert elektriciteit van de plaats waar de elektriciteit wordt opgewekt naar je huis. A... lees verder
Het magneetveld van hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels en transformatorhuisjes blijft op voor het publiek toeganke... lees verder
Door de energietransitie kan het nodig zijn om het huidige elektriciteitsnetwerk aan te passen of uit te breiden. Hierdo... lees verder
Sinds 2005 adviseert de Rijksoverheid om, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, te vermijden dat er nieuwe situaties o... lees verder
Voor een hoogspanningslijn die een smallere magneetveldzone heeft, is het gemakkelijker om een tracé te vinden in... lees verder
Bestaande hoogspanningslijnen Op plekken waar mensen wonen, overweegt de overheid soms om bestaande hoogspanningslijnen... lees verder
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die dichtbij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen mogelijk meer kan... lees verder
Wat is een pacemaker? Het normale hartritme kan door ziekte of veroudering worden verstoord. Als dit leidt tot een trag... lees verder
De oorzaak van de mogelijke verhoging van de kans op leukemie bij kinderen is niet bekend. Wel zijn er aanwijzingen uit ... lees verder
Cochleair Implantaten die voldoen aan de Europese norm worden niet gestoord door normaal functionerende hoogspanningslij... lees verder
De stroom door de draden van een hoogspanningslijn veroorzaakt een magneetveld. De sterkte van het magneetveld hangt ond... lees verder
Bij je gemeente of je netbeheerder kun je navragen waar de kabels precies liggen. Ook bij het Kadaster kun je hierover i... lees verder
Wat is het effect op het magneetveld als je eenzelfde hoogspanningsverbinding boven de grond of onder de grond aanlegt? ... lees verder
De stroom die door de ondergrondse kabels gaat veroorzaakt een magneetveld. De grond schermt het magneetveld niet af, da... lees verder
Transformatorhuisjes zijn onderdeel van het elektriciteitsnetwerk. De transformator in het huisje zet elektriciteit met ... lees verder
De stroom door de draden en transformator binnen het transformatorhuisje veroorzaakt een magneetveld. De muren van het h... lees verder
Het meten van de magneetveldsterkte kan, maar het zal altijd een momentopname zijn. Omdat de stroomsterkte in het transf... lees verder
Alle elektrische apparaten met een stekker die je in of rond je huis gebruikt, kunnen elektrische velden en magnetische ... lees verder
Als de blootstelling onder de blootstellingslimieten blijft, kun je ervan uitgaan dat je voldoende beschermd bent tegen ... lees verder
HVDC is de afkorting van high-voltage direct current (hoog-voltage gelijkstroom). HVDC is een techniek die gebruikt word... lees verder
De HVDC-verbindingen die er in Nederland zijn, liggen alle in de zee. Ze verbinden Nederland met andere landen. Er zijn ... lees verder
In Nederland zijn twee HVDC-kabels operationeel. Dit zijn de NorNed-kabel (tussen Noorwegen en Nederland) en de BritNed-... lees verder
In Nederland is de landelijke netbeheerder, TenneT, verantwoordelijk voor HVDC-kabels. TenneT beheert in Nederland het h... lees verder
Het menselijk lichaam reageert bij verschillende frequenties van elektromagnetische velden anders. Blootstellingslimiete... lees verder
HVDC-verbindingen veroorzaken statische magnetische velden. Als de sterkte van deze statische magnetische velden beneden... lees verder
Wat is een slimme meter? Alle huishoudens in Nederland krijgen voor 2020 een slimme meter aangeboden door hun netbeheer... lees verder
Treinen De bovenleidingen worden gevoed vanuit het middenspanningsnetwerk van de netbeheerders. Eigen transformatoren i... lees verder
Elektrische apparaten De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van huishoudelijke apparaten ligt bij de fabrikanten, ... lees verder
De GGD kan aan gemeenten adviseren om langdurig verblijf van kinderen in een magneetveld sterker dan 0,4 microtesla (gem... lees verder
In 2008 zijn in een Zwitsers onderzoek aanwijzingen gevonden dat mensen die langdurig dichtbij een hoogspanningslijn woo... lees verder
Het KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN en GEZONDHEID  is een samenwerking van:
developed and designed by
 i-tee media logo i-tee media logo