Kinderen en EMV

Sommige mensen maken zich zorgen dat kinderen gezondheidsrisico’s lopen door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Daarbij gaat het vooral om het wonen bij hoogspanningslijnen of het gebruik van mobiele communicatieapparatuur. Bij hoogspanningslijnen gaat het om een mogelijk hoger risico op leukemie bij kinderen. In het Kennisbericht Kinderen en Mobiele Communicatie zet het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid de informatie over de risico’s voor kinderen op een rij. Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen meer risico lopen dan volwassenen. Toch zijn er mensen die hun kinderen extra willen beschermen.

Het KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN en GEZONDHEID is een samenwerking van:

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
GGD Ghor
DNV
Zon Mw
TNO
RIVM