Hoogspanningslijnen en elektriciteitsnetwerk

Hier vindt u informatie over de effecten van laagfrequente straling van hoogspanningslijnen en het elektriciteitsnetwerk.Read more

5G, zendmasten en mobiele telefoons

Hier vindt u informatie over de effecten van elektromagnetische straling van 5G, smartphones, zendmasten en antennes.Read more

Huis, apparaten en vervoer

Hier vindt u informatie over technologieën in en om het huis die gebruik maken van elektromagnetische straling.Read more

Kinderen en EMV

Hier vindt u informatie over de effecten van elektromagnetische velden op kinderen.Read more

WiFi en draadloze toepassingen

Hoe sterk is de elektromagnetische straling van o.a. wifi, smartphone en autosleutels? En wat doet dat met onze gezondheid?Read more

EMV op het werk

Hier leest u of dat elektromagnetische velden op het werk risico’s met zich meebrengen en welke regels daarvoor gelden.Read more

Algemene vragen

Hier vindt u informatie en uitleg over de begrippen rond elektromagnetische straling die wij gebruiken.Read more

Elektrogevoeligheid

Hier vindt u informatie over de klachten die sommige mensen ervaren in de buurt van elektromagnetische velden.Read more

Blootstelling verlagen?

Hier vindt u praktische tips om de blootstelling aan elektromagnetische straling om u heen te verlagen.Read more

Voor professionals

Informatie over 5G voor gemeenten en informatie over elektrogevoeligheid voor artsen.Read more
Het KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN en GEZONDHEID  is een samenwerking van:
developed and designed by
 i-tee media logo i-tee media logo